Hướng dẫn Xử lý các hóa đơn chưa được cấp mã CQT ngày 01/07/2022

Các hóa đơn được Ký và gửi từ 14h30 chiều 01/07/2022 đến 07h30 sáng ngày 02/07/2022 hệ thống cấp mã của TCT sẽ trả về dần.

Các hóa đơn được Ký và gửi từ 14h30 chiều 01/07/2022 đến 07h30 sáng ngày 02/07/2022 hệ thống cấp mã của TCT sẽ trả về dần.

1. Thông báo hệ thống Ký gửi CQT cấp mã đã hoạt động bình thường vào lúc 6h15 ngày 02/07/2022. Tuy nhiên, việc trả mã sẽ chậm hơn bình thường khoảng 3-5 phút.

2. Hướng dẫn kiểm tra hóa đơn lỗi chưa có mã hoặc chưa nhận được phản hồi 202 hoặc 204:

Khách hàng tiến hành Kiểm tra mã lỗi của hóa đơn chưa có Mã của CQT. Click vào Đã gửi dấu tích đỏ để xem thông báo lỗi từ TCT. Xem thông tin của Cột Mã lỗi để biết Lỗi mình thuộc lỗi nào và Hướng xử lý ở bảng Mã lỗi phía dưới.

Trường hợp không thấy thông tin gì? => Bấm nút Kiểm tra màu xanh

PTP-Invoice đang phối hợp với Tổng Cục Thuế để xử lý các hóa đơn lỗi như sau: Tổng cục thuế sẽ ưu tiên trả Mã hóa đơn cho các hóa đơn có mã lỗi như: 01,04, -1, 10, 40. Các hóa đơn chỉ có Thông điệp phản hồi là 999 sẽ được trả mã sau trong vòng 48 tiếng kể từ 12h ngày 02/07/2022.
Trường hợp cần hóa đơn gấp, KH có thể xuất hóa đơn mới và theo dõi HỦY hóa đơn có mã về chậm. => Khuyến cáo: Không nên thực hiện

Mã lỗi Mô tả Hướng xử lý
01  Dữ liệu trong thẻ có Id …… đã bị thay đổi trên đường   truyền TCT sẽ gửi lại trong vòng 48 tiếng
04  CTS bị thu hồi TCT sẽ gửi lại trong vòng 48 tiếng
-1  Có nhiều kiểu thông báo khác nhau Có tiếng anh và   tiếng việt … TCT sẽ gửi lại trong vòng 48 tiếng
10  Lỗi khi xác thực chữ ký số TCT sẽ gửi lại trong vòng 48 tiếng
40  Lỗi khi xác thực chứng thư số TCT sẽ gửi lại trong vòng 48 tiếng
 999  Chỉ có thông điệp 999 TCT sẽ gửi lại trong vòng 48 tiếng
20001  Sai định dạng dữ liệu Liên hệ với PTP-Invoice để kiểm tra
20021  Hóa đơn có thời điểm lập trong thời gian NNT thuộc   trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn Liên hệ với PTP-Invoice để kiểm tra
20022  Loại hóa đơn không hợp lệ Liên hệ với PTP-Invoice để kiểm tra
20026  Không tìm thấy thời gian ký trong chữ ký số Liên hệ với PTP-Invoice để kiểm tra
20037  Thông tin mã số thuế không khớp với serial đăng ký Liên hệ với PTP-Invoice để kiểm tra

3. Tìm các hóa đơn bị lỗi từ TCT

Bước 1: Vào hóa đơn nghị định 123


Bước 2: Chọn báo cáo Tổng hợp hóa đơn

Bước 3: Nhập từ ngày 01/07/2022 đến ngày 02/07/2022 và chọn ký hiệu, chọn Trạng thái CQT là có lỗi sau đó ấn nhận

Các tin khác: