Tổng cục Thuế nói về thu thuế với các trường công lập


Nhiều đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo công lập đang thắc mắc về những chính sách thuế áp dụng với đơn vị mình. Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa thông tin làm rõ một số nội dung.
Theo Tổng cục Thuế, nhiều đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo công lập đang thắc mắc về những chính sách thuế áp dụng với đơn vị mình. 
Cụ thể như có phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hay không; sử dụng hóa đơn điện tử như thế nào?

4 đối tượng không chịu thuế GTGT
Theo Tổng cục Thuế, pháp luật về thuế GTGT đã quy định đối tượng không chịu thuế GTGT trong lĩnh vực giáo dục bao gồm: dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm dạy ngoại ngữ, tin học và nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp; dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao.
Những khoản thu tiền ăn, tiền vận chuyển đưa đón học sinh và các khoản thu khác mà cơ sở dạy học các cấp từ mầm non đến THPT có thu dưới hình thức thu hộ, chi hộ thì tiền ăn, tiền vận chuyển đưa đón học sinh và các khoản thu hộ, chi hộ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Các khoản thu về ở nội trú của học sinh, sinh viên, học viên cũng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo chỉ có một hoạt động là dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật về thuế (đối tượng không chịu thuế GTGT) thì không phải nộp hồ sơ khai thuế GTGT.

Trường hợp các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo vừa có hoạt động dạy học, dạy nghề (đối tượng không chịu thuế GTGT); vừa cung cấp các hàng hóa, dịch vụ khác ngoài hoạt động dạy học, dạy nghề nêu trên (đối tượng chịu thuế GTGT) thì phải nộp hồ sơ khai thuế GTGT.

Tuy nhiên, trên thực tế, các trường có thể có nhiều các khoản thu khác nhau, trong đó có các khoản thu thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Do đó, Tổng cục Thuế đề nghị các trường lưu ý: trong trường hợp ngoài khoản thu từ học phí, nếu đơn vị phát sinh các khoản thu khác chịu thuế GTGT thì đơn vị vẫn phải kê khai thuế GTGT. Trong đó, khoản thu từ học phí được kê khai vào chỉ tiêu doanh thu không chịu thuế trên tờ khai thuế GTGT.

Xuất hóa đơn thu học phí vào thời điểm thu tiền
Liên quan thuế TNDN, Tổng cục Thuế cho biết, theo pháp luật về thuế TNDN, về nguyên tắc, đơn vị sự nghiệp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế TNDN xác định được doanh thu, chi phí, thu nhập thì số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế bằng thu nhập tính thuế nhân (x) với thuế suất.
Trường hợp các đơn vị này hạch toán được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP. Đối với hoạt động giáo dục, tỷ lệ này là 2%.

Về việc sử dụng hóa đơn điện tử, theo Tổng cục Thuế, các cơ sở giáo dục thực hiện lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Cơ sở giáo dục - đào tạo có trách nhiệm xuất hóa đơn điện tử cho học sinh, sinh viên tương ứng với mỗi lần thu học phí.

Thời điểm xuất hóa đơn thu học phí là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ giáo dục. Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền. Học sinh, sinh viên thường đóng học phí vào đầu năm học hoặc đầu học kỳ thì thời điểm xuất hóa đơn thu học phí là thời điểm thu tiền.

Trường hợp vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn thì bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP và Nghị định số 102/2021/NĐ-CP.
Các tin khác: