Các tiêu chí để đánh giá mẫu hóa đơn điện tử hợp lệ.

Hóa đơn điện tử (HDDT) là loại hình hóa đơn mới và đang dần trở thành xu hướng bắt buộc tại Việt Nam. Vậy mẫu hóa đơn điện tử hợp lệ là như thế nào? Trong bài viết này, PTP-Invoice nêu ra một vài mẫu hóa đơn điện tử và so sánh với hóa đơn thông thường để các bạn nắm bắt. Đầu tiên hóa đơn thông thường hợp lệ là như thế nào:

1. Những tiêu chí của của hóa đơn GTGT hợp lệ.

Trước tiên đối với hoá đơn giá trị gia tăng thông thường, để có tính chất hợp lệ, hợp pháp phải có các chỉ tiêu cơ bản sau:

Mẫu hóa đơn GTGT có tính hợp pháp
Mẫu hóa đơn GTGT có tính hợp pháp (Nguồn: Internet)

Thông tin hóa đơn:

 • Mẫu số, ký hiệu hoá đơnTên liên hoá đơn:

Thông tin người bán trên hoá đơn bao gồm:

 • Tên công ty
 • Địa chỉ
 • Mã số thuế

Thông tin người mua trên hoá đơn bao gồm:

 • Tên công ty
 • Địa chỉ
 • Mã số thuế

Nội dung hàng hoá dịch vụ:

 • STT, Tên hàng hoá dịch vụ, Đơn vị tính, Số lượng, Đơn giá, Thành tiền
 • Cộng tiền hàng, thuế suất, tiền thuế, tổng  tiền thanh toán.
 • Tiền hàng bằng chữ
 • Người  mua hàng, người bán hàng
 • Ký và đóng dấu của người bán hàng

2. Các tiêu chí của mẫu hóa đơn điện tử hợp lệ.

So với hóa đơn giấy, các tiêu chí của HDDT có nhiều sự khác biệt. Căn cứ vào Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính thì để có tính chất hợp lệ, hợp pháp thì HDDT ngoài nhưng thông tin cơ bản như hoá đơn giấy, cần có thêm các chỉ tiêu sau:

Mẫu hóa đơn điện tử hợp lệ của PTP-Invoice
 • QR Code – Bản thể hiện hóa đơn điện tử
 • Mẫu số: 01GTKT0/001
 • Ký hiệu: BD/18E (Đặt in: P, Tự in là T, E là Hóa đơn điện tử )
 • Chữ ký điện tử của người bán
 • Mẫu hoá đơn điện tử hợp pháp, hợp lý, hợp lệ

HDDT có định dạng XML có tính chất pháp lý khi toàn vẹn không bị sửa đổi và kèm theo bản thể hiện định dạng PDF như hình bên trên.

Như vậy về bản chất, Mẫu hóa đơn điện tử hợp lệ in hoàn toàn giống hoá đơn giấy, thực chất hoá đơn điện tử chỉ chuyển hoá từ giấy sang điện tử, các nghiệp vụ cũng như quản lý và báo cáo hoá đơn vẫn giống như hoá đơn giấy thông thường nhưng thuận tiện và dễ bảo quản, tránh mất mát cho người phát hành cũng như người tiếp nhận hoá đơn đó.

 
Các tiêu chí để đánh giá mẫu hóa đơn điện tử hợp lệ.
5 (100%) 5 votes
 

Các tin khác: