Ngành Thuế cảnh báo sớm để ngăn chặn vi phạm sử dụng hóa đơn điện tử


Tổng cục Thuế cho biết, đã nghiên cứu, xây dựng và triển khai nâng cấp chức năng cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử trên ứng dụng quản lý hóa đơn điện tử phiên bản 3.1.0, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý thuế, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong sử dụng hóa đơn điện tử.
Thời gian qua, song song với việc triển khai các ứng dụng thuế điện tử, để góp phần tích hợp cơ sở dữ liệu, phục vụ công tác quản lý thuế cũng như quản lý nhà nước nói chung, ngành Thuế đã đẩy mạnh và triển khai ứng dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT). Đây là một trong những thông tin quản lý quan trọng cần phải được hệ thống hóa chuẩn mực, cập nhật với thông lệ quốc tế để phục vụ tốt hơn cho việc khai thác và sử dụng thông tin.
Tổng cục Thuế cho biết, từ khi ngành Thuế triển khai hệ thống HĐĐT đến nay, thông qua các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế, cơ quan thuế thực hiện phân tích, đối chiếu, đánh giá đối với từng HĐĐT mà người nộp thuế (NNT) gửi vào hệ thống dữ liệu HĐĐT, từ đó phát hiện việc sử dụng không hợp pháp hóa đơn cũng như sử dụng hóa đơn không hợp pháp và xử lý kịp thời các sai phạm, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật được thực thi, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng.

Theo Tổng cục Thuế, trước kia, khi sử dụng hóa đơn giấy, những NNT cố tình không tuân thủ đã có những hành vi vi phạm về hóa đơn, tuy nhiên phải qua thanh tra, kiểm tra thuế thì hành vi vi phạm mới bị phát hiện và việc phát hiện vi phạm còn gặp nhiều khó khăn, mang tính thủ công.

Hiện nay, với nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, hệ thống HĐĐT lưu vết toàn bộ dữ liệu của người mua, người bán; dữ liệu HĐĐT cũng đã tích hợp với hệ thống các dữ liệu của cơ quan quản lý thuế nói riêng và cơ quan quản lý nhà nước khác nói chung, nên trường hợp người mua, người bán có các hành vi vi phạm về hóa đơn để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào, giảm số thuế GTGT phải nộp, tăng số thuế GTGT được hoàn, hợp thức hóa cho hàng hóa mua trôi nổi, buôn lậu, lập khống chi phí phát sinh, làm giảm thu nhập chịu thuế dẫn đến giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp…, sẽ bị phát hiện và xử lý theo quy định.

Để ngày càng minh bạch hóa các quy trình quản lý thuế, tăng cường điện tử hóa các biện pháp rà soát, quản lý rủi ro trong việc sử dụng HĐĐT thông qua phân tích, tổng hợp dữ liệu mua vào/ bán ra trên hóa đơn từ đó cảnh báo danh sách NNT thuộc diện cần rà soát, Tổng cục Thuế đã nghiên cứu, xây dựng và triển khai nâng cấp chức năng cảnh báo sử dụng HĐĐT trên ứng dụng quản lý HĐĐT phiên bản 3.1.0, đáp ứng yêu cầu quản lý thuế, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong sử dụng HĐĐT.

Chức năng cảnh báo sử dụng HĐĐT trên ứng dụng quản lý HĐĐT áp dụng đối với NNT là các tổ chức, doanh nghiệp và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có đăng ký sử dụng HĐĐT.

Theo đó, từ ngày 15/4/2024, ứng dụng sẽ tự động gửi thông báo hàng ngày cho NNT là người bán thuộc danh sách cảnh báo sử dụng HĐĐT và có phát sinh HĐĐT trong ngày cảnh báo; dự kiến từ ngày 15/5/2024, ứng dụng sẽ tự động gửi thông báo hàng ngày cho NNT là người mua trên HĐĐT phát sinh trong ngày của người bán nhận cảnh báo.

Với việc đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cấp các ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ công tác quản lý thuế theo hướng từ thủ công sang tự động, ngành Thuế hy vọng sẽ góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch, bình đẳng.

Trong thời gian tới, ngành Thuế sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thu, trong đó tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số như áp dụng phân tích dữ liệu lớn (big data) và trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ quản lý thuế, quản lý hóa đơn, góp phần kiểm soát, phát hiện nhanh NNT có vi phạm về hóa đơn./.
Các tin khác: