Hà Nội hỗ trợ giải đáp trực tuyến chính sách thuế

Ngày 16/3, Cục Thuế Hà Nội sẽ tổ chức Chương trình trực tuyến giải đáp chính sách thuế trên website với chủ đề “Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2021”.

Đây là chương trình đã được triển khai từ tháng 7 và tháng 11/2021. Chương trình lần này được Cục Thuế Hà Nội tổ chức vào ngày 16/3/2022. Buổi sáng từ 8 giờ 30 -11 giờ 30; buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30.

Nội dung tập trung giải đáp về quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2021; Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2021.Tham gia Chương trình hỗ trợ trực tuyến, người nộp thuế truy cập vào website của Cục Thuế TP Hà Nội tại địa chỉ: https://hanoi.gdt.gov.vn, đặt câu hỏi tập trung vào nội dung quyết toán thuế năm 2021 để được Cục Thuế TP Hà Nội trả lời trực tiếp trên website. Giao diện chương trình hỗ trợ trực tuyến của Cục Thuế TP Hà Nội chỉ được mở trên website trong thời gian diễn ra chương trình.

Cũng trong đợt này, để hỗ trợ DN và cá nhân nộp thuế, từ ngày 15/3 - 4/5/2022, Cục Thuế Hà Nội triển khai chương trình “Đồng hành cùng DN, tổ chức, cá nhân thực hiện quyết toán thuế năm 2021”. Chương trình được triển khai đồng loạt tại văn phòng cục và 25 chi cục thuế quận, huyện, thị xã, khu vực trực thuộc với 3 chức năng hỗ trợ: Hỗ trợ về chính sách, công nghệ thông tin, kê khai thuế.
Các tin khác: