HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM PTP - INVOICE (P2)

Phần 2 : Quy trình Ký hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử là một trong những phương tiện không thể thiếu của tổ chức, doanh nghiệp. Qua bài viết này, PTP-Invoice sẽ hướng dẫn Quy trình ký Hóa đơn điện tử bằng những thao tác vô cùng đơn giản, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình quản lý hóa đơn và kê khai thuế. vậy hoá đơn điện tử là gì và quy trình ký Hóa đơn điện tử trên phần mềm hoá đơn điện tử PTP-Invoice như thế nào, mời Quý khách hàng xem nội dung bài viết dưới đây

Bước 1 : Tích nút ký Hóa đơn
Tích vào hóa đơn vừa lập => Ký hóa đơn

 

Bước 2: Chọn chứng thư số
1. Tích chọn chứng thư số
2. Nhận
3. Điền mật khẩu chứng thư số
4. Đăng nhập

 

Sau khi ký xong trạng thái hóa đơn chuyển về ĐÃ KÝ
 

[Phần 3 : Quy trình In Hóa đơn điện tử]