Quy Định Mới Nhất Về Ủy Nhiệm Lập Hóa Đơn Điện Tử Cho Doanh Nghiệp

Theo điều số 17 của Thông tư 39/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính đã đưa ra quy định về ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử. Quy định ủy nhiệm lập hóa đơn được trình bày cụ thể qua bài viết dưới đây của PTP-Invoice

Bài đọc thêm

Thông tin về hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử là gì ?

Trách nhiệm của bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử

 Việc ủy nhiệm phải được thực hiện bằng văn bản pháp lý và có sự xác nhận của 2 bên: bên ủy nhiệm và bên được ủy nhiệm. Hóa đơn do bên được ủy nhiệm khởi tạo vẫn phải ghi tên đơn vị bán là đơn vị ủy nhiệm và đóng dấu đỏ của đơn vị ủy nhiệm phía trên bên trái của tờ hóa đơn. Trong trường hợp hóa đơn tự in được in từ thiết bị của bên được ủy nhiệm hoặc hóa đơn điện tử thì không phải đóng dấu của đơn vị ủy nhiệm.

a. Trách nhiệm của bên ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử

  • Đơn vị ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử phải tạo lập văn bản pháp lý xác nhận việc ủy nhiệm lập giữa hai bên.
  • Bên ủy nhiệm chịu trách nhiệm gửi văn bản thông báo ủy nhiệm tới cơ quan thuế quản lý của mình chậm nhất là 03 ngày trước khi bên được ủy nhiệm tiến hành tạo lập hóa đơn.
  • Khi hết thời hạn ủy nhiệm, hoặc một trong hai bên muốn chấm dứt quyết định ủy nhiệm trước thời hạn thì phải tiến hành xác định và thông báo bằng văn bản. Chỉ khi văn bản có hiệu lực thì quyết định chấm dứt thời gian ủy nhiệm mới có hiệu lực.
  • Lập báo cáo tổng hợp định kỳ về việc sử dụng các hóa đơn ủy nhiệm
  • Tiến hành thực hiện báo cáo về việc sử dụng, khởi tạo, chỉnh lý hóa đơn hàng quý theo quy định của cơ quan thuế

b. Trách nhiệm của bên nhận ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử

  • Tiến hành thực hiện việc khởi tạo hóa đơn cho bên ủy nhiệm theo đúng quy định
  • Gửi thông báo nhận ủy nhiệm đến cơ quan thuế quản lý trực của mình chậm nhất là ba (03) ngày trước khi tiến hành lập hóa đơn ủy nhiệm đầu tiên.
  • Niêm yết thông báo nhận ủy nhiệm tại nơi kinh doanh hàng hóa, cung ứng  dịch vụ được ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử để người mua, đối tác hàng hóa, dịch vụ nắm được thông tin
  • Khi thời gian nhận ủy nhiệm đã kết thúc, tiến hành tháo bỏ ngay những bảng thông báo đã niêm yết tại nơi kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.
  • Tiến hành thực hiện báo cáo tổng kết định kỳ về việc sử dụng các hóa đơn ủy nhiệm.

Nội dung thiết yếu trong văn bản thông báo ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử

Trong văn bản ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử cần đảm bảo những yếu tố và nội dung theo đúng quy định của Bộ Tài Chính và Chính Phủ. Những nội dung cần đảm bảo trong văn bản gồm có:

– Hình thức hóa đơn, loại hóa đơn

– Ký hiệu hóa đơn

– Số lượng hóa đơn (Từ số…đến số…)

– Mục đích ủy nhiệm

– Thời gian tiến hành ủy nhiệm

– Phương thức thanh toán hóa đơn ủy nhiệm

– Họ và tên, chữ ký, con dấu (nếu có) của đại diện cho bên ủy nhiệm gửi cho bên nhận ủy nhiệm

Hóa đơn điện tử

Một số lưu ý khi ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử

Một số lưu ý cho doanh nghiệp khi tiến hành ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử đúng với quy định của pháp luật
– Đơn vị nhận uỷ nhiệm không nhất thiết phải đóng dấu vào chỉ tiêu “người bán hàng” trên hóa đơn.
– Đơn vị ủy nhiệm đóng dấu vào góc phía trên bên trái của tờ hóa đơn.
– Đơn vị nhận ủy nhiệm được bắt đầu khởi tạo và xuất hóa đơn bắt đầu từ ngày được viết trong văn bản ủy nhiệm.
– Đơn vị ủy nhiệm lập hóa đơn chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn theo đúng quy định về hóa đơn kinh doanh hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
– Đơn vị nhận ủy nhiệm không phải thực hiện thông báo phát hành hóa đơn ủy nhiệm và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ủy nhiệm.
– Không được tiến hành uỷ nhiệm việc lập hóa đơn kinh doanh hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho cá nhân hoặc tổ chức không kinh doanh.
– Các đơn vị, chi nhánh không có chức năng kinh doanh hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì không được quyền nhận ủy nhiệm lập hóa đơn.

Để được tư vấn kỹ hơn về ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử cũng như một số quy định cần nắm rõ về hóa đơn điện tử, Quý Khách hàng hãy gọi 024 3877 6556 để nhận được sự tư vấn từ những chuyên gia đầu ngành của PTP-Invoice.

Trụ sở :

Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện
Số 564 Nguyễn Văn Cừ, Q.Long Biên, TP. Hà Nội

Email: chamsockhachhang.ptp@gmail.com

Hotline: 024 3877 6556

 
 
Quy Định Mới Nhất Về Ủy Nhiệm Lập Hóa Đơn Điện Tử Cho Doanh Nghiệp
Rate this post
 

Các tin khác: